Bachelor Level

Het thema Communicatiekundig Ontwerpen loopt als een rode draad door de hele opleiding TCW.De eerste vraag is natuurlijk, wat is communicatiekundig ontwerpen? Communicatiekundig ontwerpen is simpelweg het oplossen van communicatieproblemen

...More

 door het bedenken van veranderingen, zoals een verbetering of een vernieuwing.

Communicatieproblemen vind je overal, bijvoorbeeld binnen organisaties (organisatiecommunicatie), marketing (marketingcommunicatie), gezondheidszorg (gezondheidszorgcommunicatie), of bij de overheid (overheidscommunicatie). Binnen organisaties blijkt bijvoorbeeld dat de interne communicatie op een afdeling erg stroef verloopt, waardoor er allerlei interne ruzies en spanningen ontstaan. Bij marketing gaat het bijvoorbeeld om een nieuw product dat moet worden verkocht. Binnen de gezondheidszorg blijkt bijvoorbeeld dat het uitleggen van ziektebeelden door specialisten aan patiënten erg veel tijd kost en duur is. Bij de overheid gaat het bijvoorbeeld om de gezondheidsproblematiek rond alcohol. Allemaal typische communicatieproblemen.

(Hide)

Het thema Communicatiekundig Ontwerpen loopt als een rode draad door de hele opleiding TCW.De eerste vraag is natuurlijk, wat is communicatiekundig ontwerpen? Communicatiekundig ontwerpen is simpelweg het oplossen van communicatieproblemen door het bedenken van veranderingen, zoals een verbetering of een vernieuwing.

Communicatieproblemen vind je overal, bijvoorbeeld binnen organisaties (organisatiecommunicatie), marketing (marketingcommunicatie), gezondheidszorg (gezondheidszorgcommunicatie), of bij de overheid (overheidscommunicatie). Binnen organisaties blijkt bijvoorbeeld dat de interne communicatie op een afdeling erg stroef verloopt, waardoor er allerlei interne ruzies en spanningen ontstaan. Bij marketing gaat het bijvoorbeeld om een nieuw product dat moet worden verkocht. Binnen de gezondheidszorg blijkt bijvoorbeeld dat het uitleggen van ziektebeelden door specialisten aan patiënten erg veel tijd kost en duur is. Bij de overheid gaat het bijvoorbeeld om de gezondheidsproblematiek rond alcohol. Allemaal typische communicatieproblemen.

Bij het oplossen van al deze problemen kan het zijn dat we iets moeten beschrijven, begrijpen, of verklaren. Maar ook vaak moeten we een verandering bedenken binnen een situatie om het probleem op te lossen. Als dat het geval is, noemen we het een ontwerpprobleem. Dit kan om heel verschillende dingen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om een interne communicatieprocedure, een informatiebrochure, een themawebsite, een bedrijfslogo, een advertentie, een banner, of zelfs om een reclamecampagne. We zien communicatiekundig ontwerpen nu als een geheel aan activiteiten om een ‘verandering’ te bedenken als oplossing voor een typisch communicatieontwerpprobleem.

Om zulke ontwerpproblemen op te lossen maak je gebruik van kennis en –vaardigheden die uit de communicatiewetenschap kunnen komen. Maar deze kennis en vaardigheden kunnen ook erg goed uit andere disciplines komen, zoals bedrijfskunde of psychologie. Het gaat ten eerste om (communicatie)theorieën,–modellen en concepten. Zo’n theorie beschrijft bijvoorbeeld hoe menselijk gedrag (op erg jeugdige leeftijd drinken van veel alcohol) beïnvloed kan worden. Met hiermee ben je er niet natuurlijk. Je hebt ook methoden en technieken nodig. Een methode kun je zien als een werkwijze voor de uitvoering van een bepaalde taak, met een precies omschreven resultaat. Zo worden in een methode de uitvoeringsstappen beschreven, Verder vind je in een methode een beschrijving van de volgorde van en afhankelijkheden tussen deze stappen. Als laatste wordt in een methode vrij precies beschreven wat het resultaat ervan gaat worden. Een techniek kun je zien als heel precies voorgeschreven handelwijze, die bij toepassing een beroep doet op je kundigheid en vaardigheid. Vaak hoort bij een techniek een bepaald gereedschap dat de toepassing ervan makkelijker maakt.

De volgende vraag is: om welke activiteiten gaat het, ofwel hoe gaat het ontwerpproces? In onze vakken gaan we uit van een generiek model voor communicatiekundig ontwerpen. Hieronder geven we dit model weer.

Figuur 1 - Generiek model voor communicatiekundig ontwerpen

In dit model gaan we uit van de fase probleemanalyse. Deze fase leidt tot een plan van aanpak. Vervolgens is er de ontwerpfase. Deze fase leidt tot een ontwerp. In de realisatiefase wordt het ontwerp omgezet in de beoogde verandering, zoals een verbetering of vernieuwing. Deze verandering wordt in de praktijk geïmplementeerd. Binnen elke fase wordt er getest of overlegd met mensen uit de praktijk. Ook wordt er in elke fase geëvalueerd. Als het doel van de evaluatie is het verbeteren van bijvoorbeeld het plan , ontwerp of realisatie, noemen we het formatieve evaluatie. Als het doel is na te wat effecten zijn, noemen we het summatieve evaluatie.

Up Back