Master Level

Research on networked organizational communication is still dominated by implementation and effect studies. In this article, we make the case for a research focus on design. One of the main...More problems is how to conduct useful design research that contributes to design knowledge for networked organizational communication. Focusing on methodological issues, we apply a framework for communication design research.(Hide)
Research on networked organizational communication is still dominated by implementation and effect studies. In this article, we make the case for a research focus on design. One of the main problems is how to conduct useful design research that contributes to design knowledge for networked organizational communication. Focusing on methodological issues, we apply a framework for communication design research.

Afstuderen in de Social Media:SOcial MEdia REsearch (Somere.nl)

http://www.somere.nl

SoMeRe staat voor Social Media Research. Somere is het onderzoekscentrum op het gebied van Sociale Media. We doen onderzoek naar ontwerp, implementatie, gebruik en effecten van sociale media. We kijken naar bijvoorbeeld gebruik onder jongeren, binnen marketing, en binnen corporate communicatie.

Somere biedt uitgebreide mogelijkheden voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. We onderhouden een geredigeerde informatiebasis bestaande uit artikelen en andere informatiebronnen. We beschikken over een hoogwaardige set aan online onderzoeksinstrumenten zoals een itembank, interviewschema’s, etcetera. Door gezamenlijk gebruik hiervan, bouwen we aan een databank rond sociale media. Onderzoekers kunnen zo trendstudies, benchmarks en secondaire analyses uitvoeren. Somere is verder een platform voor samenwerking en voor het delen van kennis over sociale media. Somere beschikt over eigen digitale publicatiemogelijkheden.

Somere is bedoeld voor studenten, onderzoekers en professionals met interesse voor sociale media. Je kunt Somere gebruiken voor informatie-, onderzoeks-, maar ook begeleidingsdoeleinden. Je maakt dan gebruik van onze ervaringen en resultaten, kernartikelen, onderzoeksinstrumenten, data, enzovoort. Natuurlijk staat er ook wat tegenover. Jij deelt daarna je kennis en al die andere zaken weer met anderen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sjoerd de Vries (sjoerd.devries@utwente.nl). Nadat je de benodigde inlog gegegevens hebt gekregen, kun je als deelnemer volledig gebruik maken van het Somere netwerk en onze informatie, onderzoeks, begeleidings- en publicatiediensten. Deelname is gratis.

Het centrum maakt deel uit van de afdeling Media Communicatie en Organisatie (MCO), Faculteit Gedragswetenschappen (GW), Universiteit Twente (UT). Somere is opgezet in samenwerking met bedrijven en instellingen die interesse hebben in sociale media.


Master Course: Interactive Marketing

Centraal in het vak Interactieve marketing staan die aspecten van de marketingcommunicatie die te maken hebben met de inzet van ICT-toepassingen voor marketingdoeleinden. Interactieve Marketing wordt in dit vak gezien als marketing die wordt gekenmerkt door de inzet van genetwerkte, multimediale en interactieve media.

Interactief staat hier voor genetwerkte communicatieprocessen tussen de bij marketing betrokken partijen, zowel personen als organisaties. Er zal bijvoorbeeld meer en meer sprake zijn van een door de klant gestuurd marketingproces, waarbij de klant tot in detail bepaalt welk product door wie tegen welke eisen hoe en wanneer wordt geleverd. Aan de andere kant zal er vanuit de leverancier steeds meer sprake zijn van een steeds verdergaande persoonlijke benadering van klanten.

 

Gedurende de colleges zal in worden gegaan op marketing met behulp van genetwerkte, multimediale en interactieve media, en in het bijzonder op marketingcommunicatie en advertising via Internet, en de factoren en processen die van belang zijn voor de effectiviteit hiervan. Deze accenten sluiten aan bij het boek dat in dit vak zal worden gebruikt, nl. “Internet Advertising: Theory and Research” van D.W. Schumann en E. Thorson (2007). Verdere verdieping van deze thematiek en het opdoen van kennis en kunde betreffende het opzetten van wetenschappelijk verantwoord onderzoek in deze context zal met name aan bod komen bij de opdracht.


In dit vak staan de volgende doelen centraal:

§         Kennis van en inzicht in toepassingsmogelijkheden van ICT voor B2B en met name B2C marketing, marketingcommunicatie en advertising;

§         Kennis van en inzicht in processen en factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van interactieve marketing;

§         Inzicht in en vaardigheid met het opzetten van wetenschappelijk verantwoord onderzoek op het gebied van online marketing.

Master course: Learning Organizations: A communication perspective

Het nieuwe mastervak Learning organizations: A Communication perspective start in februari 2010. Een belangrijk deel van de organisaties in Nederland zijn kennis-gestuurd. Het voortbestaan van deze organisaties is afhankelijk van de kwaliteit van kennisontwikkeling, -deling en transfer. Een belangrijk deel van deze processen kunnen als communicatieprocessen worden gezien. Met dit vak krijg je inzicht in deze vitale processen. We gaan in op praktisch bruikbare theorieen, modellen en nieuwe media.

Master course: New Media in Corporate Communication

The course is an introduction in the use, implementation and effects of new media in corporate communication. This course is an English-spoken course. 

The focus is the mutual dependency between

  • organizations, their structures and communication behaviour,
  • and the use, implementation and effects of new media.

For instance, intranet use is expected to influence internal cooperation, while cooperation itself is expected to shape the intranet design.

Themes in the course are:

  • Socio-psychologic models and the use of new media.
  • Implementation issues in e-government,
  • User behaviour in virtual groups,
  • Strategies and trends in the application of new media in networked organizations,

 Within these themes, we are looking at relevant communication theories, concepts, and new media – developments.

  • On the individual level, we consider CMC theories like the media richness, social presence and social information processing.
  • On the level of group communication, we consider the functional perspective on group decision-making and the adaptive structuration theory.
  • On the level of an organisation, we consider theories like the information systems approach and the network approach.

 The course is built up around the online center for ‘Research in Networked Communication’ (www.rinc.nl) . RINC is an initiative from the department of Media, Communication & Organisation, Communication Studies, University of Twente. Our goal is twofold. We want to develop this research center as a study support service for current communication master students and as a support service for continuing professionalisation of former master students.

 The course consists of five meetings and three assignments. We expect you to attend all five meetings and to read the required texts in advance of the meetings. In addition, you have to fulfil the three assignments. Based on the grading of these, you will get your final mark. This course runs in the first module of the first semester (sept 09 –nov 09). In addition to this course, you can join a research project in the second module of this semester (nov 09 –jan 10). Both, this course and the project course are 5 ects each. 

Up Back