http://www.somere.nl

SoMeRe staat voor Social Media Research. Somere is het onderzoekscentrum op het gebied van Sociale Media. We doen onderzoek naar ontwerp, implementatie, gebruik en effecten van sociale media. We kijken naar bijvoorbeeld gebruik onder jongeren, binnen marketing, en binnen corporate communicatie.

Somere biedt uitgebreide mogelijkheden voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. We onderhouden een geredigeerde informatiebasis bestaande uit artikelen en andere informatiebronnen. We beschikken over een hoogwaardige set aan online onderzoeksinstrumenten zoals een itembank, interviewschema’s, etcetera. Door gezamenlijk gebruik hiervan, bouwen we aan een databank rond sociale media. Onderzoekers kunnen zo trendstudies, benchmarks en secondaire analyses uitvoeren. Somere is verder een platform voor samenwerking en voor het delen van kennis over sociale media. Somere beschikt over eigen digitale publicatiemogelijkheden.

Somere is bedoeld voor studenten, onderzoekers en professionals met interesse voor sociale media. Je kunt Somere gebruiken voor informatie-, onderzoeks-, maar ook begeleidingsdoeleinden. Je maakt dan gebruik van onze ervaringen en resultaten, kernartikelen, onderzoeksinstrumenten, data, enzovoort. Natuurlijk staat er ook wat tegenover. Jij deelt daarna je kennis en al die andere zaken weer met anderen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sjoerd de Vries (sjoerd.devries@utwente.nl). Nadat je de benodigde inlog gegegevens hebt gekregen, kun je als deelnemer volledig gebruik maken van het Somere netwerk en onze informatie, onderzoeks, begeleidings- en publicatiediensten. Deelname is gratis.

Het centrum maakt deel uit van de afdeling Media Communicatie en Organisatie (MCO), Faculteit Gedragswetenschappen (GW), Universiteit Twente (UT). Somere is opgezet in samenwerking met bedrijven en instellingen die interesse hebben in sociale media.


Up Back