Centraal in het vak Interactieve marketing staan die aspecten van de marketingcommunicatie die te maken hebben met de inzet van ICT-toepassingen voor marketingdoeleinden. Interactieve Marketing wordt in dit vak gezien als marketing die wordt gekenmerkt door de inzet van genetwerkte, multimediale en interactieve media.

Interactief staat hier voor genetwerkte communicatieprocessen tussen de bij marketing betrokken partijen, zowel personen als organisaties. Er zal bijvoorbeeld meer en meer sprake zijn van een door de klant gestuurd marketingproces, waarbij de klant tot in detail bepaalt welk product door wie tegen welke eisen hoe en wanneer wordt geleverd. Aan de andere kant zal er vanuit de leverancier steeds meer sprake zijn van een steeds verdergaande persoonlijke benadering van klanten.

 

Gedurende de colleges zal in worden gegaan op marketing met behulp van genetwerkte, multimediale en interactieve media, en in het bijzonder op marketingcommunicatie en advertising via Internet, en de factoren en processen die van belang zijn voor de effectiviteit hiervan. Deze accenten sluiten aan bij het boek dat in dit vak zal worden gebruikt, nl. “Internet Advertising: Theory and Research” van D.W. Schumann en E. Thorson (2007). Verdere verdieping van deze thematiek en het opdoen van kennis en kunde betreffende het opzetten van wetenschappelijk verantwoord onderzoek in deze context zal met name aan bod komen bij de opdracht.


In dit vak staan de volgende doelen centraal:

§         Kennis van en inzicht in toepassingsmogelijkheden van ICT voor B2B en met name B2C marketing, marketingcommunicatie en advertising;

§         Kennis van en inzicht in processen en factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van interactieve marketing;

§         Inzicht in en vaardigheid met het opzetten van wetenschappelijk verantwoord onderzoek op het gebied van online marketing.

Up Back